Numeko Safety , Numeko Safety , SepetSEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok
Numeko Safety , Numeko Safety , Sepet SEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 

“AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

NUMEKO İŞ GÜVENLİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

 

07 Nisan 2016 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Numeko İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Numeko) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında siz değerli www.ehsmarket.com ziyaretçilerimizi, iş güvenliği ve/veya yüksekte çalışma eğitimi başta olmak üzere Numeko’dan  eğitim hizmeti, mal/hizmet alan kişileri, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve tedarikçilerimizin, müşterilerimizin çalışanlarını, alt yüklenicilerimizi, eğitmenlerimizi bilgilendirmek isteriz.

 

Numeko olarak, gerek Numeko nezdindeki çalışma süreniz, gerek Numeko ile girdiğiniz sözleşme ilişkisi, gerek iş güvenliği ve yüksekte çalışma eğitimleri başta olmak üzere Numeko’dan aldığınız eğitimler, gerek Numeko ile doğrudan ve/veya www.ehsmarket.com web sitesi üzerinden girdiğiniz mal/hizmet tedariki ilişkisi süresince, gerek Numeko nezdindeki çalışma süreniz boyunca, gerekse de Numeko ile olan ilişiğinizin herhangi bir nedenle kesilmesi ve benzeri hallerde; kişisel verilerinizin işlenmesi amacı ile açık rızanızı almak ve imzalamanız için tarafınıza ileteceğimiz tüm belgelerin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında hazırladığımız işbu Bilgilendirme Metni ve her hâlükârda yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde olacağını bilgilerinize sunarız.

 

 1. Kişisel Verirlerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile güdülen amaç özel hayatın gizliliği başta olmak üzere; kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile bu sayılanların uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Numeko olarak Kanun kapsamında; gerek çalışanlarımız, gerek müşterilerimiz, gerek doğrudan gerekse de www.ehsmarket.com isimli web sitemiz üzerinden sözleşme ilişkisi içine girdiğimiz kişiler, iş güvenliği ve/veya yüksekte çalışma eğitimi başta olmak üzere Numeko Academy’den eğitim alan gerçek kişiler, çalışan adaylarımız, tedarikçilerimiz ve tedarikçilerimizin çalışanları, alt yüklenicilerimiz ve eğitmenlerimiz, ziyaretçilerimiz, web sitemiz, kullandığımız bilgisayar programları ve uygulamaları, mobil uygulamalar aracılığı ile toplayacağımız kişisel verilerinizi yine Kanun’un amacına uygun olarak hukuki yükümlülüklerimizin ifası başta olmak üzere, ticari faaliyetlerimizin devamı, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin/malların ifası ve/veya tedariki, yüksekte çalışma eğitimi başta olmak üzere eğitim verebilmek amacıyla kullanacağımızı, kayıt edeceğimizi,  saklayacağımızı, koruyacağımızı, işleyeceğimizi, güncelleyeceğimizi,  yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak 3. Kişiler ile paylaşacağımızı, yurtdışına aktaracağımızı ve Kanun’un getirdiği usul ve esaslara uygun davranacağımızı bilgilerinize sunarız.

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı ve Numeko Tarafından Toplanan ve/veya İşlenen Kişisel Veriler:

Kişisel Veri Kanun’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır.

www.ehsmarket.com : Numeko olarak www.ehsmarket.com isimli web sitemiz üzerinden müşterimizin isim, soyisim, adres, T.C Kimlik numarası, Vergi Dairesi adı, Vergi Dairesi numarası, kredi kartı bilgisini toplamakta, işlemekteyiz.

Numeko’nun Muhasebe Birimi; müşterilerimizin kredi kartı bilgilerini mail order formunu müşterilerimizin doldurmasıyla ve/veya www.ehsmarket.com üzerinden topluyoruz ve bunları mali müşavirlik ve muhasebe konularında hizmet aldığımız mali müşavirimiz ile paylaşıyoruz ve mail order formu ile veya www.ehsmarket.com isimli web sitesi üzerinden bildirdiğiniz isim&soyisim, şirket ismi ve kredi kartı bilgilerinizi 10 ( on) sene süre ile saklıyoruz;

www.n11.com, https://n11pro.com/, https://www.gittigidiyor.com/, https://www.hepsiburada.com/, https://trendyol.com/, https://www.amazon.com.tr/ ve/veya www.ehsmarket.com  isimli web sitesi üzerinden yaptığımız satışlarımız için gerçek kişi müşterilerimizin T.C. kimlik bilgilerini www.N11.com ve/veya www.ehsmarket.com isimli web sitesi ile paylaşması neticesinde, www.n11.com ve/veya www.ehsmarket.com isimli internet sitesi bu kişilerin T.C Kimlik bilgilerini, isimlerini, soyisimlerini, kredi kartı bilgilerini ve adreslerini bize aktarıyor biz de anılan müşterilerimizin T.C kimlik bilgilerini, Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik numaralarını, kredi kartı bilgilerini, isimlerini & soy isimlerini ve adreslerini 10 (on) sene süre ile saklıyoruz.

 

 1. Kişisel Veriler Numeko tarafından hangi yöntem ile toplanmaktadır ve hukuki sebebi:

Numeko kişisel verilerinizi, çalışmak üzere Numeko’ya yaptığınız iş başvurusu sırasında gerek şahsen gerekse de özel istihdam büroları vasıtasıyla gönderdiğiniz özgeçmişiniz, doldurduğunuz iş başvuru formu, Numeko’dan başta iş güvenliği ve yüksekte eğitim olmak üzere eğitim almak üzere yaptığınız başvuru sırasında doldurduğunuz belge ve formlar, Numeko ile gireceğiniz sözleşme ilişkisi başta olmak üzere her türlü istihdam ilişkisinin ve/veya ticari ilişkinin ifası kapsamında gerek e-posta, gerek akıllı telefonlarda kullanılabilen sohbet programları üzerinden gönderdiğiniz mail order, fotoğraf, sesli ve/veya görüntülü mesajlar, ses kayıtları , www.numekosafety.com  ve/veya www.ehsmarket.com isimli web sitesi, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin çalışanlarının, eğitmenlerimizin Numeko’ya gönderdikleri e-postalar, mektuplar, yazışmalar aracılığı ile toplamakta ve işlemektedir.

Numeko’nun kişisel verilerinizi toplamasının hukuki sebebi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren bir ticaret şirketi olarak ticari faaliyetlerini ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, ticari faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek çalışanlar, gerek müşteriler, gerek sözleşme ilişki kurduğu kişi ve kurumlar ile kurduğu ve/veya kuracağı sözleşmesel ilişkilerin devamının sağlanmasıdır.

 

 1. Numeko’nun 3. Kişilerden topladığı Kişisel Veriler nelerdir? 

Numeko olarak alt yüklenicilerimizden, alt yüklenicisi olduğumuz gerçek/tüzel kişi & kurumlardan, başta iş güvenliği ve yüksekte çalışma eğitimi olmak üzere Numeko Academy’den eğitim almak isteyen kişi & kurumların çalışanlarının, ticari faaliyetlerimiz kapsamında kullandığımız bilgisayar programı ve uygulamalardan gerek bu sayılanların çalışanlarının gerekse de çalışanlarının yakınlarının, www.n11.com, https://n11pro.com/, https://www.gittigidiyor.com/, https://www.hepsiburada.com/, https://trendyol.com/, https://www.amazon.com.tr/ ve/veya www.ehsmarket.com isimli web sitesi üzerinden  yukarıda II numaralı başlıkta saydığımız kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını toplayabiliriz.

 

 1. Numeko Kişisel Verileri hangi amaçla işlemektedir?

Numeko, iş sağlığı ve güvenliği alanında ticari faaliyetlerde bulunan bir ticaret şirketi olarak kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının, ticari faaliyetlerinin ve 3. Kişiler ile imzaladığı/ imzalayacağı sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme amacı başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği malzemelerinin ve/veya hizmetlerinin tedariki, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başta olmak üzere Numeko Academy’nin verdiği eğitimleri anılan eğitimleri almak isteyen gerçek kişilere ve/veya kurumların çalışanlarına vermek, tedarikçisi olduğumuz kişilerin& kurumların & şirketlerin ürettikleri/ithal ettikleri ürünleri müşterilerimize, müşteri adaylarına doğrudan veya www.n11.com, https://n11pro.com/, https://www.gittigidiyor.com/, https://www.hepsiburada.com/, https://trendyol.com/, https://www.amazon.com.tr/ ve/veya www.ehsmarket.com isimli web sitesi aracılığıyla satmak, pazarlamak, Numeko Academy’nin vereceği eğitim içeriklerinin  oluşturulması, eğitim materyallerinin (uygulama, video, ses kaydı, vb eğitim materyalleri)  oluşturulması, Numeko’nun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının ticari faaliyetlerin/ticari hayatın devamının ve sürekliliğinin sağlanması üzerine doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla işlemektedir.

 

 1. Numeko Kişisel Verileri nerelere aktaracaktır, kimlerle paylaşacaktır? Kimlere hangi amaçlarla aktaracaktır?

Numeko kişisel verilerinizi ticari faaliyetleri kapsamında tedarikçileri, alt yüklenicileri, müşterileri ve bunların çalışanları, Numeko Academy kapsamında verilen eğitimlerin sonunda sertifika verilebilmesi için yurtdışında Kanada’da yerleşik Fall Protection Group başta olmak üzere, ileride ticari işbirliği yapılacak diğer yurtdışında yerleşik kişi ve/veya şirketlere, hizmet ve mal tedarik ettiği alt yüklenicileri/tedarikçileri, Numeko’ya yazılım/ uygulama sağlayan yazılım şirketlerine  ve yurtdışına aktarabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Numeko tarafından Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi:

Numeko Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilerinizi hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak, amacıyla kişisel verilerinizin basılı kopyalarının kilitli dolaplarda saklanması, bilgisayar sistemlerine dışardan erişimin engellenmesi için gerekli yazılımların kullanılması gibi gerekli güvenlik önlemlerini ve teknik, idari önlemleri alacaktır.

T.C Kanunları ile başta Türk Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında işbu bilgilendirme metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz olarak Numeko tarafından saklanacaktır. Süresiz olarak saklanması gerekenler ve yukarıda 10 (on) yıl boyunca saklanacağı belirtilenlerin  dışında kalan kişisel verileriniz Numeko ile ticari ilişkinizin ve/veya işçi&işveren ilişkinizin sona ermesinden itibaren 1 (bir) yıl içinde imha edilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin hakları nelerdir?

Kişisel Veri Sahibi herhangi bir zamanda veri sorumlusu Numeko’ya başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Kanun’da tanımlanan haklarınız doğrultusunda kişisel verileriniz ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi info@numeko.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz Numeko tarafından en kısa süre içerisinde ve her hâlükârda en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

 1. Çerez politikası ve çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar nelerdir?

Numeko’nun web sitesi olan www.numekosafety.com.tr aracılığı ile sadece tarayıcınızın diline ilişkin bilgileri toplamaktadır. Bunun dışında kullandığımız çerezler ile halihazırda herhangi bir kişisel verinizi toplamıyoruz. Ancak kullanacağımız çerezlerin ileride değişiklik göstermesi halinde çerez politikamızın ve dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğümüzün içeriğinin değişiklik gösterebileceğini bilgilerinize sunarız.

***Numeko zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgi notunu ve içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

Sizlere daha iyi bir hizmet vermek için çerezleri kullanırız. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu X