EHSMarket.com , EHSMarket.com , SepetSEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok
EHSMarket.com , EHSMarket.com , Sepet SEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok

İade Politikası

 

 

İade Koşulları

Ürünlerin iadesi ile ilgili detaylar Mesafeli Satış Sözleşmesinde 14. madde de belirtilmiş olup, detayları aşağıda sunulmuştur.

 • MADDE 14 - CAYMA HAKKI:
  • 14.1-SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
   • a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
   • b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
   • c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
  • 14.2- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2’inci maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 14.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.
  • 14.3- Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
  • 14.4- SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.
  • 14.5- SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.
  • 14.6- SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
   • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
   • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
   • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   • ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
   • e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
   • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
   • h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 

 

Sizlere daha iyi bir hizmet vermek için çerezleri kullanırız. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kabul Et