Mesafeli Satış Sözleşmesi , Numeko Safety , SepetSEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok
Mesafeli Satış Sözleşmesi , Numeko Safety , Sepet SEPETİNİZ
Sepetinizde ürün yok

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Numeko İş Güvenliği San. Tic. A.Ş/ EHS Market-

Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu

 

MADDE 1 – ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nun KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunun (“Önbilgilendirme Formu”) konusunu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN’e/ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda özelliklerine, boyutlarına, niteliklerine, temsili fotoğraflarına vb ve satış fiyatına yer verilen malların/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.

 

MADDE 2 – SATICI veya SAĞLAYICI BİLGİLERİ:

Ticaret Ünvanı: Numeko İş Güvenliği San. Tic. A.Ş (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Orhanlı Mah. Demokrasi Cad. Işıkdağ Plaza No:26/ 13 Tuzla İSTANBUL

Telefon: 0 216 …………

Faks: 0216 ………

Email: ehsmarket@numekosafety.com.tr

Mersis No: ………………..

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL(LARA)/HİZMET(LERE) İLİŞKİN TEMEL BİLGİ VE ÖZELLİKLER:

Malın / Hizmetin cinsi, miktarı, boyutu,ölçüsü kg, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme türü, aşağıda detaylı şekilde ve malın temsili fotoğrafına yer verildiği şekildedir.

Malın/Hizmetin  Adı 

Miktarı

Fiyat

Malın boyutları & Ölçüsü

Malın Örnek Fotoğrafı

     

 

 
     

 

 
   

 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 

Teslimat/Kargo Bedeli: ….00 TL (SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacak)

Ödeme Şekli: …..kredi kartı / nakit/ banka havalesi

Sipariş Tarihi: …../…../2018

Teslim Tarihi: …../…./2018

İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı: ………. TL

Teslim Şekli: Adrese Teslim

 

MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı: İSİM & SOYAD……..

Adresi: ……………../ ISTANBUL

Telefon: 0 216……….. - ………….

Faks: 

Email/Kullanıcı Adı: ………………….

 

MADDE 5 –  ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi: İSİM & SOYADI

Teslimat Adresi: …………………./ ISTANBUL

Telefon: 0 216………….. - …………Faks: 

Email/Kullanıcı Adı: ……………………

 

MADDE 6 – FATURA BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı: İSİM & SOYAD

Fatura Adresi: ……………/ ISTANBUL

Telefon: 0 216 ………. – 0 …………..

Faks:

Email/Kullanıcı Adı: ………………

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

MADDE 7:

SİPARİŞ VEREN/ALICI, EHS Maket/ Numeko İş Güveliği San. Tic. A.Ş’nin www.ehsmarket.com isimli  web sitesi üzerinden vereceği siparişlerinde sözleşme konusu mallar/ hizmetler için, toplam sipariş tutarı üzerinden aşağıda belirtilen servis / hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 • ……. TL – ……… TL arası ……. TL (KDV Dahil) •

……. TL – …….. TL arası ……….TL (KDV Dahil)

• ……… TL ve üzeri ücretsiz

SİPARİŞ VEREN/ALICI, www.ehsmarket.com isimli web sitesi üzerinden vereceği  siparişlerinde 3’üncü maddede yer verilen kargo teslimat bedelini  ve 7’inci maddede yer verilen hizmet/servis bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 8:

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi sırasında kapıda veya online olarak malların/hizmetlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden sırasıyla 3’üncü madde ve 7’inci maddede belirtilen teslimat /kargo / gönderi / hizmet/servis bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 9:

Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

 

MADDE 10:

SİPARİŞ VEREN Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

 

MADDE 11:

SİPARİŞ VEREN veya ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapma hakkını haizdir.

 

MADDE 12:

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal etme ve/veya teslim etmeme hakkını haizdir. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir.

MADDE 13:

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmuş olması için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN  tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

 

MADDE 14 - CAYMA HAKKI:

14.1-SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi  bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

14.2- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2’inci maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 14.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

14.3- Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

14.4- SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

14.5- SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

14.6- SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

MADDE 15:

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mallara ve/veya hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahhütler siparişin verildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün geçerlidir.

 

 

 

Sizlere daha iyi bir hizmet vermek için çerezleri kullanırız. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu X